Privacy

ART-X hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van de privacy van haar leden. Op deze pagina geven we informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. ART-X  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit betekent dat 

 • we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • er passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

ART-X  kan persoonsgegevens over u verwerken, die u invult in het ledenformulier:

 • naam (voornaam – achternaam)
 • uw adres
 • telefoonnummer
 •  e-mailadres

ART-X  verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om  op de hoogte te houden van de activiteiten van de vereniging
 • om uw inschrijving te bevestigen 
 • en/of om u telefonisch te bereiken bij onverwachte of late wijzigingen.
 • Daarnaast kan ART-X uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwsberichten van ART10. Indien u geen nieuwsberichten wenst te ontvangen, kunt u dit laten weten aan info@art10.be.

ART-X bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

ART-X  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van ART-X worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ART-X  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artxtienen.be.  ART-X zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies worden enkel gebruikt om uw websitebezoek te vergemakkelijken.

ART-X neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@artxtienen.be

Tijdens activiteiten kunnen sfeerbeelden gemaakt worden die gebruikt worden ter promotie van onze activiteiten en die gepubliceerd kunnen worden op de website of facebookpagina van ART-X.