kunst@hart

een hart voor kunst
kunst voor het hart

Art-X zet zich in  voor het goede doel. Art-X ontwerpt en maakt juwelen die we verkopen  ten voordele van  ‘Healthy Heart Fund’. 

Waarvoor staat dit fonds?

Zoveel mogelijk gezonde harten en bloedvaten.
Dat is het streefdoel van het Healthy Heart Fund, dat cardiovasculair onderzoek in de breedste zin van het woord ondersteunt.
Binnen de alliantie UZ en KU Leuven zoekt een team van basiswetenschappers, ingenieurs en
artsen antwoorden op vragen als: hoe kunnen we mensen motiveren om zo gezond mogelijk
te leven, hoe kunnen we een plotse dood bij jongeren tegengaan of hoe kunnen we zo
efficiënt mogelijk hart- en herseninfarcten vermijden? Dat alles hangt samen met de ambitie
om de levenskwaliteit van patiënten hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan dit erg diverse cardiologische onderzoek en geeft
jonge toponderzoekers met innoverende ideeën een duw in de rug. Werkingsmiddelen zijn
schaars, maar absoluut noodzakelijk om antwoorden te vinden op vragen die zoveel mensen
of hun dierbaren treffen.

Hier lees je meer over het healthy heart fund.

Ter info: Healthy Heart Fund kan je ook steunen door je online aankopen te doen via www.trooper.be