Activiteiten

Art-X  organiseert:

Iedereen is welkom tijdens het open atelier op

  • zondagvoormiddag van 9u30 tot 12 uur
  • maandagnamiddag van 13u30 tot 16 uur

Waar? Crealokaal van het Tiens Vrijetijdscentrum, St-Jorisplein 20 te 3300 Tienen. Het lokaal bevindt zich op de eerste verdieping aan het einde van de gang.

Een open atelier is een doe-atelier, iedereen werkt aan een eigen project.
Dit atelier is gratis voor Art-X leden, niet-leden betalen 5 euro per atelier.

Regelmatig worden er tijdens dit open atelier vormingsmomenten georganiseerd. De deelnameprijs kan dan anders zijn. De vormingsthema’s worden apart bekend gemaakt.