Algemene gegevens

Kunstkring Art-X vzw uit Tienen werd door de plaatselijke kunstenaars opgericht in 2008 om de lokale beoefenaars van beeldende kunst te ondersteunen.

Kunstkring Art-X is een vzw met maatschappelijke zetel in Tienen (Zegestraat 4)
Het bestuur van ART-X: Greet Heeren, Mady Elsen, Jean-Louis Vandecauter, Kathy Vangilbergen
Je kan hen contacteren via info@artxtienen.be

Het rekeningnummer van Art-X: BE29 8601 1254 7664 
Ondernemingsnummer: 0898.335.113
RPR, Leuven

VTC Tienen

Doorgaans vergadert de kunstkring in het crealokaal van het Vrijetijdscentrum  (Sint-Jorisplein 20 –  voorheen kazerneplein –  in Tienen).